De visie van Vision: Every Day Sun Protection.

De hele dag goed beschermd de zon in.

Veel zonnebrandcrèmes blijven na het insmeren 'op de huid liggen'. Als je zwemt, sport of transpireert kan dit
beschermende laagje verdwijnen. Met als gevolg dat je huid niet meer optimaal beschermd is tegen schadelijke
UV-stralen. Mede door de gepatenteerde LyphaZome Technologie zijn de Vision formuleringen zeer waterbestendig
en zorgen zo voor extra zekerheid.

UVA

Langere termijneffecten

UVA-stralen dringen door in de
diepere huidlagen. Ze veroorzaken
geen zonnebrand, maar hebben
juist op de langere termijn invloed
op onze huid. Denk aan snellere
veroudering, rimpelvorming en
overgevoeligheid. 

UVB

De bruinmakers

UVB-stralen dringen door in de
bovenste huidlagen en zorgen
ervoor dat onze huid het pigment
aanmaakt om bruin te worden.
Maar bij langere blootstelling
kunnen UVB-stralen onze huid
ook verbranden.

LyphaZome TM

Voor langdurige bescherming

Mede door de gepatenteerde LyphaZomeTM Technologie en concentratie UV-filters bieden de Vision formuleringen langdurige* bescherming en zijn de formuleringen zeer waterbestendig.
*sterk afhankelijk van huidtype, beschermingsfactor en zonkracht

Alle voordelen van Vision

  • Langdurige bescherming
  • Zeer waterbestendig
  • 100% parfumvrije lotions & sprays
  • Smeert zeer makkelijk uit
  • Trekt snel in
  • Plakt niet en is niet vet

Privacy Reglement

 

Takeda Consumer Health Care (leverancier van Vision) streeft er naar producten van een hoge kwaliteit te leveren, waarbij betrouwbaarheid een belangrijke factor is. Respect voor de privacy van onze klanten en een zorgvuldige omgang met de persoonsgegevens is een belangrijk onderdeel van de betrouwbaarheid van onze onderneming.

In dit Privacy Reglement wordt informatie verstrekt over de manier waarop wij omgaan met persoonsgegevens onze klanten die via de Vision website worden verkregen.

Persoonsgegevens en wijze van verzamelen

In het kader van onze dienstverlening kunnen wij zowel direct als indirect persoonsgegevens van of over de klant verzamelen en vastleggen in een database. Onder deze persoonsgegevens vallen naam, adres, woonplaats, (mobiel)telefoonnummer, geboortedatum en e-mail adres

De database is eigendom van Takeda Consumer Health Care en zal niet beschikbaar gesteld worden aan derden, behalve in de volgende gevallen:

  • wanneer wij hiertoe wettelijk worden verplicht;
  • wanneer dit noodzakelijk is om de rechten van de klant of van onszelf te beschermen.

In die gevallen worden uw persoonsgegevens echter alleen verstrekt indien genoemde derden de vertrouwelijkheid en beveiliging van de gegevens hebben toegezegd.

Wij zullen niet meer persoonsgegevens verzamelen dan redelijkerwijs nodig is voor doeleinden nader omschreven in dit Privacy Reglement. Bovendien zullen wij de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt.

Doel

Op bepaalde onderdelen van onze websites kunt u uw persoonsgegevens aan ons verstrekken. Deze worden uitsluitend met uw toestemming door ons gebruikt voor marketingdoeleinden zoals:

  • het per e-mail, post, telefonisch, sms en/of andere media benaderen met informatie, activiteiten, nieuws, acties en/of aanbiedingen over Vision
  • het optimaliseren van (de klantenservice of producten van) Takeda Consumer Health Care

Om aanbiedingen zoveel mogelijk op uw interesses af te stemmen, kan Takeda Consumer Health Care uw gegevens (laten) analyseren en combineren met andere gegevens.

Persoonlijke reacties van onze klanten worden naast (geanonimiseerde) statistische gegevens gebruikt ter optimalisatie van onze dienstverlening en het gebruik van onze website.

Contact

Indien u inzage, wijziging of verwijdering wenst van uw persoonsgegevens in onze database dan zullen wij op uw verzoek een overzicht verstrekken van uw persoonsgegevens en de wijze waarop deze door ons worden verwerkt. Dit verzoek (vergezeld van een kopie van uw geldige paspoort of rijbewijs) kunt u per post of per e-mail zenden aan:

Takeda Consumer Health Care Postbus 31 2130 AA Hoofddorp nl.consumer@takeda.com

Voor het verstrekken van dit overzicht zullen wij geen administratiekosten in rekening brengen.

Ook indien u bezwaar wilt aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens door ons of indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft over de bescherming van uw persoonsgegevens door ons dan kunt u schriftelijk terecht op bovenstaand adres. U zult binnen vier weken een reactie van ons ontvangen.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om dit Privacy Reglement aan te passen. Het verdient daarom aanbeveling om dit Privacy Reglement regelmatig te raadplegen zodat u op de hoogte bent van deze wijzigingen.

Hoofddorp, 24 april 2009